Callie Venter

Callie en Rentia Venter

Callie en Rentia Venter is die Leier Pastoorspaar van Nuwe Lewe.

In 1988 is hulle beroep na die gemeente. Callie en Rentia is koninkryk-en gemeenskap gerig en sentreer sy prediking rondom genade en die gawe van geregtigheid. Hulle glo dat lidmate hulle bediening moet ontdek en aanwend vir die opbou en uitbou van die Koninkryk van Jesus Christus. Callie het in 2004 opdrag van die Here ontvang om kerke te plant in gemeenskappe wat nie ‘n aanbiddingsplek het nie en het in samewerking met Judea Harvest reeds 57 tent-kerke geplant in Suid-Afrika, Mosambiek, Zambië, Kenia en Indië.

Callie en Rentia is 34 jaar getroud. Hulle het twee kinders, ‘n seun, CW en ‘n dogter, Alana wat getroud is met Charl Olivier.

Hul eerste kleinkind, Mignon, is gebore op die 6 Mei 2013.

Pastorale kontak besonderhede:
Presiderende Pastoor: Past. Callie Venter – 084 410 3397