GPS

Gemeentelike Pastorale Sorg is ‘n inisiatief waar die gemeente vir mekaar sorgdra. Indien jy iets wil 'post' skakel die kerkkantoor of stuur 'n boodskap in die Kontak Ons bladsy

Die GPS (Gemeentelike Pastorale Sorg) bediening by Nuwe Lewe is ‘n verlengstuk van die Pastorale Sorg in die gemeente. Die bediening se funksionaliteit en effektiwiteit berus op twee kern gedagtes, “om KONTAK te maak met MEKAAR en SORG te dra vir MEKAAR.” Gesinne word aan SORGHERDERS geallokeer wat hetsy per telefoon, sms, e-pos en persoonlike kontak met die gesinne komunikeer en die gesinne met mekaar.

Die bediening bring mee dat wonderlike verhoudinge gesmee word en is daar ‘n “connection” van die liggaam (die kerk) wat weer meebring dat die leierskap op hoogte gebring word van nood en geestelike behoeftes in die gemeente. Dit is ‘n Bybels gedrewe model want die KERK dra sorg vir MEKAAR!

Die kerk se fokus moet Mat. 28:19 wees. Gaan na die wêreld, Maak dissipels van Jesus, Doop hulle, en Leer hulle.

Daar is egter iets wat ontbreek…en dit is opgesluit in Jesus se woorde aan Petrus in Joh. 21:15-17 (AOV) “Toe hulle dan klaar was met die môre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op.

Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy My lief? Petrus het bedroef geword, omdat Hy hom die derde maal vra: Het jy My lief? En hy antwoord Hom: Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei.”

 Die skrifgedeelte dui aan dat as ons sê ons is LIEF VIR JESUS, dan MOET ons ook LIEF WEES, OMGEE en BELANGSTEL in die MAN en VROU wat SAAM MET ONS GOD AANBID! GPS dra daartoe by dat die “agterdeur” toegemaak word en mense nie net “wegraak” nie!

Vir meer inligting oor GPS skakel die kerkkantoor by 011 953 5780 of stuur ‘n e-pos na callieventer@nuwelewe.com

Mense wat ondersteuning nodig het sal hier gelys word.  Meld weer hier aan wanneer dit afgekongig word.