Kerkplanting

A

Nuwe Lewe kerkplantings (In samewerking met Judea Harvest Ministries)

Sedert Junie 2005 het Nuwe Lewe uitvoering gegee aan die opdrag van God in die lig van Joh. 4:35 (LB) “… Hoor nou wat Ek vir julle sê: Kyk mooi na die mense om julle, dan sal julle sien hulle is soos ‘n saailand wat klaar ryp is om geoes te word.”

Nuwe Lewe het ook uitvoering gegee aan die profetiese woord van Jes. 54:2 – 3a (AOV) “Maak die plek van jou tent wyd, en laat hulle die doeke van jou tentwonings oopspan. Verhinder dit nie! Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in. Want jy sal regs en links uitbreek …”

Vanaf Junie 2005 is daar reeds 56 Kerkplantings gedoen. Tente is aangekoop vir die doel in samewerking met Judea Harvest Ministries.

Wat het oor die jare gebeur by hierdie kerkplantings?

• Kagiso – Past. Bheki Mvelasi Sieletal – 120 – voedingskema – Nuwe Lewe koop grond vir Mount Zion gemeente vir permanente vestiging in Kagiso, uit. 4.
• Hartebeespoort – Sonop – Past. Thandi Sieletal – 150 – AGS, Hartebeespoort koop grond vir gemeente vir permanente vestiging in Sonop.
• Munsiville – Past. Johannes Sieletal – 100 – Christian Heritage gemeente help om ‘n gebou op te rig met hulp vanuit die VSA. Tent word verder gebruik vir evangelisasie veldtogte.
• Mohlakeng – Past. Johnson Vovo Sieletal – 100 – voedingskema – plant ‘n gemeente vanuit Mohlakeng gemeente in Eldorado Park.
• Rietvlei – AGS-Kdp –Sentraal AGS-Kdp –Sentraal neem verantwoordelikheid vir die ontwikkeling van die gemeente en vestig ook ‘n voedsel projek
• Past. Henry Mampa– Mobiele tent Vir ses jaar is evangelisasie veldtogte gehou in Magaliesburg en Polokwane. Kragtige wonders en tekens volg Past. Mampa se bediening. Vanaf 2013 bedien hy ook die plaasarbeiders in die Dendron gebied. Dienste word elke Vrydagoggend om 06:00 gehou wat bygewoon word deur tussen drie- en vier honderd plaasarbeiders. Hy bedien ook in Groblersdal. Nuwe Lewe betaal vir sy Teologiese studies.
• Past. William – Tarlton Kongolese evangelis wat veldtogte hou in die Tarlton gebied met die fokus op plaasarbeiders. Bywoning is ongeveer ‘n honderd mense.
• Elandspoort (Pretoria) – Past. Wessel en Marli du Preez Het tent gebruik vir evangelisasie veldtogte saam met Past. Ernst van Rooyen en Hennie Marias. Die doelwit is om grond te koop in Elandspoort vir permanente vestiging.
• Evangelis Freek Vermaak – Mobiele tent Veldtogte gehou by Pretoria Sentraal gevangenis, Slovo Park en Cullinan saam met die boere gemeenskap. Huidiglik bedien Freek Vermaak regoor Suid-Afrika in al die land se Gevangenisse en behartig ook ‘n TV program op Kruiskyk.
• Benoni – Past. Danny Mbuzi Werksaam in Wattville – sieletal 100 – voedingskema in Township wat negentig kinders voed.
• Hoedspruit/Nelspruit – Past. Robert Monthlane Nelspruit: Erkos gemeente – sieletal 70 – Ses veldtogte geloods in Matsulu area – Past. Robert Monthlane bedien as evangelis ook in die Carolina omgewing met die Judea tente. Veldtogte duur twee weke.
• Backdoor & Dwaleni – Past. Marius Oelofse Sieletal – 100 – het ‘n Sondagskool begin en bied EE3 aan.
• Zeerust – Past. Riaan Luus Nuwe Lewe se planting is een van nege tente wat in die landelike gebiede by die Botswana grens gebruik word vir evangelisasie veldtogte.
• Klerksdorp – Phillip Olivier Philip Olivier is betrokke by die Oase gemeente in Klerksdorp se sendingaksie en doen met die Judea tent uitreike onder die plaasarbeiders by Hartbeesfontein en Tigani. Bywoning is ongeveer honderd en vyftig mense per veldtog.
• Wolmaranstad – Past. Timothy Majola Past. Timothy Majola hou Woensdae dienste in Ikageng. Die dienste word bygewoon deur ongeveer honderd en vyftig mense.
• Betlehem – Miguel en Marlene Godoy (YWAM) Uitreike word gedoen by Atbara en Môrelig met die Judea tent. Kos word gegee vanuit die tent twee maal per week aan ten minste tagtig mense. Evangelisasie veldtogte word ook gehou in die Lesotho omgewing.
• Kimberley – San gemeenskap Sieletal – 300 – dienste elke Sondag. Gemeenskapswerk vind ook vanuit die twee tente plaas.
• Bredasdorp – Past. Gert Visser Tent word gebruik vir veldtogte by die plaasgemeenskappe in die omgewing van Swellendam en Bredasdorp. Die tent was twee maal gebruik vir die aanbied van die jaarlikse Christusfees en ook vir kinder- en jeugkampe. Sieletal van plaasgemeentes tussen 40 en 60 mense.
• Weskus – Past. Bert Werner (Toesighoudend) Past. Dessie Brown is gevestig in Saldanhabaai. Veldtogte word gehou en dissipelskapopleiding word gegee aan nuwe bekeerlinge. Bywoning van mense tydens veldtogte is ongeveer drie honderd.
• Past. Trevor Fortuin – Vredenburg Hy werk hoofsaaklik in Vredenburg in die Louwville area. Sieletal – 160. Die ander Judea tente is mobiele tente waarin veldtogte gehou word in Hopeland, Velddrif en Claver. Daar is reeds vier en vyftig studente opgelei in die Judea tente om as evangeliste in die Kleurling gemeenskappe te werk.
• Kaapse Vlakte – Past. Peter Pass (Toesighoudend) Tente word gebruik vir veldtogte in die gebiede van Lavender Hill, Wesbank en Egoli – Witblok. Evangelis Edward Ackerman, gewese bendelid van die gevreesde “Americans” op die Kaapse Vlakte het hom begin toespits op Egoli in die Witblok gebied. Dienste word bygewoon deur ongeveer honderd en twintig mense. Daar is ook ‘n Kinderkerk gevestig.
• Nyanga, Kaap – Past. Abraham Magalanyane Die Judea tent is gebruik om kerke te plant in die volgende gebiede: Makasa, Kayalitsha en Atlantis. Sieletal – ±150.
• Motherwell – Port Elizabeth – Past. Toni Veldtogte is gehou in Motherwell en in Oos Londen. Bywoning ±250 mense.
• Strand – Kaap – Past. Sarel Louw Past. Sarel Louw het die Nuwe Lewe tent geplant in die woonbuurt Mfuleni – sieletal -150
• Grootbrakrivier – Past. Leon Prinsloo Past. Leon Prinsloo het ‘n kerk geplant met die Nuwe Lewe tent in die Grootbrakrivier omgewing op ‘n plaas. Die gemeente het aanvanklik kerk gehou in ‘n skuur – sieletal – 100.
• Transkei – Past. Magadla & Past. Sisa Sewentien gemeentes het oor ‘n tydperk van drie jaar ontstaan as gevolg van evangelisasie veldtogte wat met die Judea tente wat Nuwe Lewe geskenk het gedoen was. Veldtogte is gehou oor tydperke van twee weke tot drie maande in Umtata en Butterworth. Bywoning van veldtogte ±300 mense.
• Afrika – Kenia, Zambië, Mosambiek Die Nuwe Lewe tente in Kenia en Zambië word gedeel deur ‘n aantal kerk leiers in verskillende gebiede. In Zambië funksioneer die tent onder die toesighouding van Dr. Pule se gemeente wat met twintig plus tente werk en ten minste agt veldtogte per jaar hou. Vier nuwe kerke het reeds tot stand gekom as gevolg van die veldtogte. In Mosambiek was die tent gebruik vir die opleiding van twee honderd evangeliste onder leiding van AFMIN. Op die Makanata eiland word die tent gebruik vir kerk en kleuterskool doeleindes.
• Indië Die kerk in Khangaria, in die provinsie van Bihar, funksioneer onder baie moeilike omstandighede. Paul Silvanes wat woon in Chennai is die oorhoofse toesighouer van die gemeentes in Indië.
• Past George Kieser – “Revival Tent Ministry” Hierdie bediening is deel van n barmhartigheidsbediening wat mense van die straat neem en help om weer op hul eie te kan funksioneer. Past Sam sien om na die mense se geestelike behoeftes. Die Tent bediening werk onder die armste van die armste mense in Heidelberg, Katlehong, Nigel, Tembisa en ook in Jamesonspark. Die tent wat Nuwe Lewe geskenk het is een van nege tente wat Sondae gebruik word en word ongeveer ‘n duisend mense so bereik met die Woord.
• Past. Pieter Breytenbach – Oos – Rand Die tent word gebruik vir evangelisasie veldtogte by blanke plakkerskampe op die Oos – Rand.
• Past. Mois Baloi – Cosmo City en Diepsloot Die tente word gebruik vir Sondagdienste.
• Mount Carmel gemeente – Munsieville, Krugersdorp Die tent word gedurende die week gebruik vir ‘n kinder- voedingskema en naweke vir die doel van kerkdienste.
• Past. Thembelani Nomtshatshu en sy pa Past. Xolani Nomtshatshu bedien ‘n gemeente in Govan Mbeki Township, Missionvale, Port Elizabeth en bestaan die gemeente uit ongeveer 80 lidmate.