Korrektiewe Dienste

KORREKTIEWE DIENSTE

Indie u belangstel om betrokke te raak by die bediening bv; penvriende, berading, besoek en bediening van die Woord, kan Past Elro Botes geskakel word by 083 400 9446