Joh 17 : 17

Heilig hulle in U waarheid; u woord is die waarheid. Lees meer »

Psm 100 : 2

Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel. Lees meer »

Psm 150 : 3 - 5

Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter; loof hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit; loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale! Lees meer »

Joh 13 : 34 - 35

`n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het. Lees meer »

Baie Welkom.

Callie en Rentia Venter

Callie en Rentia Venter

 

Ons is ‘n kerk met ‘n visie wat daarna strewe om ‘n impak te maak op ons gemeenskap met die waarheid oor God, sy Woord en Sy doel vir ons bestaan.

By Nuwe Lewe glo ons dat dit belangrik is vir elke mens om hul potensiaal te ontdek en dit te ontwikkel sodat hulle dit kan aanwend en ‘n vervulde lewe kan lei.

Dit is ons doel om met relevante lering , geinspireerde lof en aanbidding, gebed en toegewyde betrokkenheid, ons gemeenskap en die res van die wêreld te beïnvloed.

Ons nooi jou om ‘n vennoot van Nuwe Lewe te word.

Word deel van ‘n kerk wat die evangelie van Jesus Christus proklameer!

Callie en Rentia Venter