Visie, Missie en Passie

VISIE:

Om God daagliks te BELEEF, BEMAGTIG te word met die Woord en mense te BEÏNVLOED met ‘n Christelike leefwyse.

‘n Visie gee ‘n aanduiding van dit waarvoor God die gemeente geroep het…
1 Korinthiërs 1:10 (AOV)
“Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening.”
Habakuk 2:2 (AOV)
“Toe antwoord die HERE my en sê: Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees.”

MISSIE:

Om Jesus Christus as die Weg, die Waarheid en die Lewe bekend te maak. Om soekers en gelowiges in geheel te bedien sodat elkeen ‘n heel en nuwe mens kan wees.

‘n Missie dui aan waarom die gemeente bestaan…
Johannes 14:6 (AOV)
“Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”
3 Johannes 1:2 (AOV)
“Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan.”

PASSIE:

Liefdevolle verhoudinge
Woordgebondenheid
Intensionele groei
Intieme aanbidding
Vrygewigheid
Gawe georïenteerdheid
Diensbaarheid
Missionele lewe
Gesinswaardes
Voortreflikheid